Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020

Registrering av arrangement

For at Oslo Pride skal bli en suksess ønsker vi et mangfold av arrangementer å tilby publikum. Da er det viktig at alle aktører som skal delta på Oslo Pride registrerer sine arrangement her slik at det inngår i programmet og er lett tilgjengelig for publikum.

TRYGGE RAMMER

Formålet med Oslo Pride er å bidra til et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

Dersom Oslo Pride eller FRI OA anser at en programpost bryter med våre vilkår eller verdier, står vi fritt til å avbryte og avslutte programposten.

PROGRAM

Programmet til Oslo Pride publiseres kun digitalt. Bidragsyter skal registrere en fullstendig programpost via Oslopride.no. Link finnes nederst på denne siden.

Beskrivelse

Maks 1000 tegn inkludert mellomrom. Tenk at du skal nå ut til et publikum fra ulike grupper, ikke nødvendigvis bare "dine egne". Teksten skal være informativ og selge deres arrangement til leseren.

Bilde

Hvert arrangement kan illustreres med ett bilde. Dette lastes opp på eventregistreringssiden som finnes i linken nevnt ovenfor.

Ikke last opp flyers og/eller bilder som inneholder tekst eller andre elementer. Bruk rene bilder uten tekst. Dette er for at bilde skal fungere optimalt både på mobil og på desktop. Det du ønsker å formidle skriftlig gjøres i selve arrangementteksten.

ENDRINGER I PROGRAM

Nytt i år er at hver enkelt bidragsyter selv registrerer seg på event registreringssiden og vil her kunne gjøre endringer på eventet. Posten vil da gjennomgå en ny godkjenningsprosess og vil bli oppdatert på siden når det er godkjent. Endringer skal ikke sendes inn til Oslo Pride.

FACEBOOK

Hver enkelt bidragsyter kan opprette eget Facebook-arrangement, men Oslo Pride skal legges til som medarrangør. Slik får vi større spredning og en fullstendig arrangementskalender på Facebook.

Nederst i alle Facebook-arrangementer skal det legges til følgende hale: “Oslo Pride arrangeres mellom 14. og 22. juni 2019. Se fullstendig program på oslopride.no. Oslo Pride er frivillig drevet og er en del av FRI Oslo og Akershus, les mer om oss på frioa.no.”

________________________________

Registrer din programpost her: https://eventregistration.oslopride.no

OBS! For Pride House arrangement, vennligst se egen bekreftelse av programpost og vilkår som du har mottatt fra Pride House.