onsdag 27. juni 2018

17:00 – 17:45

Pride House: Det religiøse familiebegrepet – hvordan kan det utvides og utfordres?

Panelsamtale om det kristne familiebegrepet med deltakere fra blant annet Skeiv Ungdom og Skeiv Verden.

Ofte har de tradisjonelle definisjonene av familie sitt opphav i religion. Mange opplever disse definisjonene som snevre og ekskluderende – med god grunn. Langt ifra alle kan eller vil definere seg innenfor rammene av den typiske kjernefamilien – med mor, far og barn. Og langt ifra alle føler seg inkludert i det religiøse fellesskapets «familie», i form av en menighet eller en moske. Hva kan gjøres for å utvide den religiøse forståelsen av hva en familie er? Og hvordan kan vi utfordre de gammeldagse normene for familie?

Detaljer

Arrangør: Norges Kristelige Studentforbund

Sted: Pride House på Youngstorget - Kim Friele-salen

Klokkeslett: 17:00 - 17:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja