torsdag 21. juni 2018

08:00 – 10:00

Leave no one behind: Men er det for vanskelig å inkludere lhbt?

Inkludering av minoriteter er viktig i seg selv, og også for å oppnå målene for norsk bistands- og humanitært arbeid. Tall fra hele verden viser at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) faller utenfor samfunnet, og at marginaliseringen forverres i konflikt og katastrofer. Likevel har få norske organisasjoner tiltak eller politikk for lhbt-personer.

«Leave no one behind»- prinsippet er forankret i norsk utviklings- og utenrikspolitikk – men har man ressurser til å inkludere alle? Er det for politisk og kulturelt sensitivt å jobbe for lhbt-personer? Ikke minst: er lhbt-personers menneskerettigheter et luksusfenomen som først prioriteres etter at viktigere behov er møtt? I samarbeid med FRI inviterer Norad norske bistands- og nødhjelpsorganisasjoner til frokostseminar om hvordan man kan arbeide med lhbt-personer, også der dette er politisk vanskelig.

Innledere:

Jon Lomøy, direktør i Norad

Ingvild Endestad, leder i FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Pauline Oosterhoff (PhD), Institute of Development Studies. Oosterhoff har i 20 år arbeidet med forskning og rådgivning om seksualitet, SRHR, helse, menneskerettigheter og utvikling

Tove Wang eller andre fra ledelsen, Redd Barna. Redd Barna har gjennomført tiltak for rettighetene til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Vietnam og Nepal

Mehnaz Khan, lhbt-aktivist fra Bangladesh. Khan har bygget opp organisasjonen «Possibility» for lesbiske kvinner og transmenn, med over 500 medlemmer i hele landet.

Detaljer

Arrangør: NORAD og FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Sted: Norad, Bygdly allé 2

Klokkeslett: 08:00 - 10:00

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: nei

Meld deg på facebook eventet her