tirsdag 26. juni 2018

17:00 – 18:30

Pride House: Familieinnvandring for alle?

I utgangspunktet har alle flyktninger som kommer til Norge en rett til å bli gjenforent med familie i hjemlandet sitt. Reglene for gjenforening tilsier at man skal være gift eller samboer, ha felles barn og/ eller kunne bevise at man har bodd sammen. Ikke bare er dette svært heteronormative regler, men for mange seksuelle minoriteter og kjønnsminoiteter som har flyktet fra sine hjemland vil imidlertid det å inngå et samkjønnet ekteskap eller partnerskap reelt sett være en umulighet.

Hvilket betyr at mange skeive flyktninger ikke lykkes i å være sammen med sin familie. Dette er velkjent hos norske myndigheter. Skeiv Verden‘ har hatt politiske møter med både Høyre og Venstre. Likevel har ingen fremmet et endringsforslag.

Jussbuss v/ Camilla Hagelien vil innleder med en gjennomgang av dagens regelverk, etterfulgt av en paneldebatt hvor vi utfordrer beslutningstakerne på hvorfor det tar så lang tid å endre denne praksisen, og stiller noen spørsmål knyttet til konsekvensene dette har for de det gjelder.

Jussbuss blir igjen etter debatten for å svare på spørsmål om reglene for familieinnvandring.

Panelet:
– Sveinung Rotevatn (Venstre) statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet
– Reidar Schei Jessen, nestleder SVs LHBT-nettverk
– Maria Karine Aasen-Svensrud (Arbeiderpartiet) medlem av justiskomiteen
– Georg Schjerven Hansen, prosjektleder Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
– Kristin Ørmen Johnsen (Høyre) leder av Familie- og kulturkomiteen
– Fremskrittspartiet FrP (TBA)

Moderator: Hilde Firman Fjellså.

Detaljer

Arrangør: Skeiv Verden, Jusbuss, FRI Oslo og Akershus

Sted: Pride House på Youngstorget - Kim Friele-salen

Klokkeslett: 17:00 - 18:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her