mandag 25. juni 2018

16:00 – 16:45

Pride House: Hva er skeiv antirasisme

Hvordan kan de skeive organisasjonene jobbe for å skape et bedre antirasistisk skeivt miljø?

Våren 2017 nedsatte FRI Oslo og Akershus – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i hovedstadsområdet et antirasistisk utvalg. Målet er å gjøre FRI til en bedre organisasjon for personer med minoritetsbakgrunn.

Vi inviterer lokallagsledere fra FRI OA og Skeiv Verden, samt ledere av Salaam, Skeiv Ungdom og Tabanka til å debattere hva de gjør av konkrete tiltak, hvordan vi skal bli flinke til å lytte til hverandre, og hvordan vi kan jobbe sammen videre for å skape et bedre og mer inkluderende skeivt miljø.

Panelet vil bestå av:
Lara Okafor – Skeiv Verden Oslo og Akershus
Brita Brekke – FRI Oslo og Akershus
Thee Yezen Al-Obaide – Salaam
Marthe Øvrum – Skeiv Ungdom
Thomas Talawa Prestø – Tabanka

Ordstyrer er Benedikte Pryneid Hansen fra antirasisktisk utvalg i FRI OA.

Detaljer

Arrangør: FRI Oslo og Akershus

Sted: Pride på Youngstorget

Klokkeslett: 16:00 - 16:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja