tirsdag 26. juni 2018

15:00 – 15:45

Pride House: Hvordan er det å være skeiv student?

Hvordan det er å være skeiv student i Norge, er lite snakket om. Hvordan opplever du det å være skeiv student her i Oslo? Har det noe betydning for deg? Ditt utdanningsfelt? Eller andre relasjoner? Kanskje du aldri har tenkt på det? Skeivt Studentforum inviterer til paneldiskusjon der vi ønsker å ta opp temaet ‘hvordan er det å være skeiv og student i Oslo og Akershus. Vi vil fokusere på hvordan skeive studenter opplever hverdagen, hvordan det påvirker studiene, hvordan det kan påvirke andre relasjoner som f.eks familie, og hovedsakelig hvordan utdanningsinstitusjonene bidrar til og påvirker denne opplevelsen. I panelet sitter deltakere fra UiO, OsloMet, Skeiv Verden og Skeivt Studentforum.

Detaljer

Arrangør: Skeivt Studentforum

Sted: Pride House på Youngstorget - Kim Friele-salen

Klokkeslett: 15:00 - 15:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja