onsdag 27. juni 2018

15:00 – 16:00

Pride House: Hvordan kan Oslo bli en bedre by for skeive?

Hvordan kan Oslo bli en bedre by for skeive?
– Åpent innspillsmøte med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Hva skal til for at Oslo kommune skal bli en bedre by å bo i for den skeive befolkninga? Hvordan kan kommunen jobbe for mangfold og en tryggere by?

Det nyopprettede Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune inviterer til åpent innspillsmøte på Pride House. Vi vil høre fra deg om hvordan du synes det er å være skeiv i Oslo, hva som kunne vært bedre, og hvordan Oslo kan jobbe for at byen skal være en by for alle.

På møtet får du treffe rådsmedlemmene, mulighet til å stille spørsmål og ikke minst komme med innspill til hvordan du mener Oslo kan bli en bedre by for skeive.

Mer om rådet
Rådet er til for å drøfte og være et høringsorgan i saker om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal ta opp saker på eget initiativ, som er av særskilte interesse for personer i Oslo som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Oslo og være en pådriver for iverksettelsen av tiltak i handlingsplanen Stolte Oslo. For at vi skal kunne gjøre dette trenger vi å høre fra dere om hvilke behov og ønsker den skeive befolkninga har. Vi vil derfor arrangere tre åpne rådsmøter/innspillsmøter i løpet av året hvor dette er vårt første. Vi håper derfor at du vil bruke anledningen til å drøfte tanker, behov og ideer med oss.

Detaljer

Arrangør: Oslo kommune

Sted: Pride House - Youngstorget

Klokkeslett: 15:00 - 16:00

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja