lørdag 23. juni 2018

18:00 – 18:45

Pride House: Hvorfor din seksualitet ikke er en privatsak

Vi lever i ett av verdens rikeste, frieste og mest likestilte samfunn. Vi kan være seksuelt aktive på så mange måter uten at vi risikerer å bli utstøtt, forfulgt, fengslet eller drept. Hvis ikke vi kan gå foran med et godt eksempel, snakke åpent om seksualitet og sette seksuell nytelse på den politiske dagsorden – hvem skal da gjøre det? 

Av alle ting som påvirker vår helse og livskvalitet er seksualitet det vi snakker minst om, og komplekser, uvitenhet, skam og tabuer knyttet til vår seksualitet får blomstre uhemmet. I dette interaktive foredraget stiller sexpositivist Kjersti Helgeland spørsmål ved endel holdninger og handlinger vi tar for gitt. Gjennom eksempler fra ulike kulturer formidler hun innsikter i hvordan våre personlige holdninger og seksuelle adferd formes av ulike strukturer i samfunnet vårt – eller kanskje er det omvendt..?

Sexpositivist, kurs- og foredragsholder Kjersti Helgeland, Sustainable Passions

Detaljer

Arrangør: Sustainable Passions

Sted: Pride House: Kim Friele-salen

Klokkeslett: 18:00 - 18:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her