onsdag 27. juni 2018

16:00 – 17:30

Pride House: Workshop om inkludering, identitet og forståelse

AFS Norge Internasjonal Utveksling er en ideell, frivillig organisasjon som tilbyr interkulturell læring og global kompetanse gjennom utveksling, kurs og undervisningsopplegg. I 70 år har våre frivillige lagt til rette for at mennesker skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

Under Pride House skal vi holde en workshop om inkludering, identitet og forståelse.

Gjennom ulike aktiviteter vil deltakerne gjøres bevisst på og reflektere over egne og andres forutinntatte tanker og meninger om relasjoner, kjønn og hverdagsliv.

Workshopen er åpen for alle.

Detaljer

Arrangør: AFS Norge

Sted: Pride House på Youngstorget - Marsha P. Johnson-salen

Klokkeslett: 16:00 - 17:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her