tirsdag 26. juni 2018

14:00 – 15:30

Pride House: Lansering av indikatorer (statistikk) på lhbti-feltet

Indikatorer på lhbti-feltet

Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til lansering av tall- og statistikksider på lhbti-feltet.

Dette er de første sidene i sitt slag, hvor eksisterende og ny tallbasert forskning om lhbti-personer presenteres samlet. Indikatorsettet inneholder nye nasjonale tall om holdninger til lhbti-personer, eksisterende forskning, og tall fra offentlig forvaltning. Sidene er et oppslagsverk for tall og statistikk om levekår til lhbti-personer i Norge, og et utgangspunkt for å måle utvikling i levekår og livssituasjon over tid.

Holdninger til lhbti-personer bedrer seg over tid, men fortsatt ser vi at en del har negative holdninger. Det er store variasjoner i holdninger basert på region, alder og kjønn.

Indikatorsidene skal bidra til at stat, kommune og allmenheten er kjent med likestillings- og diskrimineringsutfordringer basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Lanseringen åpnes av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, og består av en presentasjon av indikatorsettet, inkludert nye tall, og vi vil få kommentarer fra organisasjonene på feltet med flere.

Vel møtt til lansering!

Detaljer

Arrangør: Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sted: Pride på Youngstorget

Klokkeslett: 14:00 - 15:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja