onsdag 27. juni 2018

13:00 – 14:30

Pride House: Lhbt-handlingsplaner – fine ord eller faktisk endring?

Kjønn, seksualitet og kommunalt mangfoldsarbeid: handlingsplaner- virker det?

Oslo har en egen handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, Stolte Oslo med overordnet mål: “Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, og hvordan man velger å uttrykke sin identitet. Oslo skal være den beste byen i Norge og Europa for kjønnsmangfold.”

Flere byer i Skandinavia og Europa har opprettet lignende handlingsplaner de siste årene for å sette kjønns- og seksualitetsmangfold høyere opp på likestillings- og mangfoldsagendaen. Hvilke erfaringer har blitt gjort, og virker det – eller er det mest flotte ord og retorikk?

FRI Oslo og Akershus har invitert kommunepolitikere og aktivister fra Norge og Sverige for å diskutere erfaringer, begrensninger og muligheter med skeive handlingsplaner.

Deltakere:
►Sissela Nordling Blanco, byråd Stockholm stad, FI Sverige, og leder for Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter,
►Daniel Rayner, FRI Rogaland og Stavanger kommune,
►Brita Brekke, leder FRI OA,
►Jon Reidar Øyan, tidligere leder av FRI (LLH) og medlem medlem av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.
►Elisabeth Stubberud, forsker, (KUN).

Detaljer

Arrangør: FRI Oslo og Akershus

Sted: Pride House: Marsha P Johnsen

Klokkeslett: 13:00 - 14:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her