mandag 25. juni 2018

19:00 – 19:45

Pride House: Rett til rett kjønn, men ikke rett til rett helse. IDC 11 – hva nå?

World Health Organization (WHO) lanserte nylig ICD 11 hvor den største nyheten er at det å være transperson ikke lenger er en psykisk lidelse. Hva betyr dette for det nåværende behandlingstilbudet for kjønnsinkongruente i Norge? Er det slutten på NBTS (nasjonalt behandlingssenter for transseksualisme) sitt behandlings-monopol? Dette er noen av spørsmålene som reises i denne debatten.

Panelet består blant annet av:
Ingun Wik
Jeanette Solstad
Christine Marie Jentoft
Marion Arntzen
Luca Dalen Espseth

Detaljer

Arrangør: FRI Oslo og Akershus

Sted: Pride House på Youngstorget

Klokkeslett: 19:00 - 19:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja