mandag 25. juni 2018

13:00 – 13:45

Pride House: Skeive og eldreomsorgen – veier til normbevisst og inkluderende eldreomsorg

Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende og lhbt-sensitiv eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg, uavhengig av kjønn, seksualitet, hudfarge og etnisk bakgrunn?

Dette og mer spør FRI Oslo og Akershus i denne panelsamtalen på Pride House – på Youngstorget.

Deltakere er:
○ Holger Olsen, institusjonssjef Silurveien og Majorstutunet sykehjem
○ Marit Müller-Nilssen, fra Kirkens Bymisjon
○ Aasmund Robert Vik, senioraktivist i FRI OA.
○ Janne Bromseth , fra prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus er ordstyrer.

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal, ifølge verdighetsgarantien, legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og et så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov (Verdighetsgarantien §2).

Men hva innebærer det i praksis – også for de som avviker fra normene? Forskning viser at eldre skeive har lav tillit til at de vil bli møtt med kompetanse og sett for den de opplever seg være i eldreomsorgen. De fleste som jobber i eldreomsorgen gjerne vil bidra til en inkluderende og likeverdig eldreomsorg, men at de føler seg usikre på hva det innebærer i praksis.

Detaljer

Arrangør: FRI Oslo og Akershus

Sted: Pride på Youngstorget

Klokkeslett: 13:00 - 13:45

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her