torsdag 28. juni 2018

16:00 – 17:30

Pride House: Ukraina: LHBT-rettigheter under angrep

Natalia Lobach og Vitalina Koval er modige menneskerettighetsforkjempere fra Ukraina, aktive i LHBT- og menneskerettighetsorganisasjoner som Insight og Amnesty International. Natalia og Vitalina kjenner fremveksten av høyreradikale grupper i Ukraina på kroppen. Flere steder i landet ble årets 8. mars-markeringer angrepet av høyreradikale ekstremister.  I byen Uzhgorod ble det kastet rødmaling på deltagerne, blant dem Vitalina.  Amnesty International har de siste 14 månedene registrert minst 30 voldelige angrep fra høyreradikale grupper på organisasjoner som jobber for likestilling og LHBT-personers rettigheter, venstreradikale politiske aktivister, romfolk og andre. Angrepene planlegges gjerne åpent i forkant. I mange tilfeller skryter gjerningspersonene åpent av angrepene i sosiale medier. Det er, med ett unntak, ingen som er stilt for retten etter slike angrep.

 

Hvordan er det å kjempe mot diskriminering og for likestilling under slike forhold? Hva skyldes fremveksten av de høyreradikale gruppene i Ukraina? Hva skal til for å få ukrainske myndigheter til å sikre innbyggernes ytrings- og forsamlingsfrihet? Og hvordan kan internasjonal solidaritet bidra til å sikre utsatte menneskerettighetsforkjempere i Ukraina en bedre beskyttelse mot overgrep?

Møtet blir på engelsk.

 

Detaljer

Arrangør: Amnesty International Norge

Sted: Pride House: Marsha P Johnsen

Klokkeslett: 16:00 - 17:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her