torsdag 28. juni 2018

20:00 – 20:50

Pride Park: BamseScenen – BamseQuizzen 2018

Liker du å bli utfordret både på almenkunnskap og litt mer tricky spørsmål? Da er du nødt til å prøve deg på BamseQuizen 2018!
QuizMaster er BamseScenens egen Hans-Ole Hummelvoll 🙂
– – –
BamseScenen og BamseBaren i Oslo Pride Park 2018 er produsert for Den Norske Bamseklubben av Stig Krogstad.
Innslagene på BamseScenen vil bli tegnspråktolket i samarbeid med døvegruppa Skeive Tegn.
Det tas forbehold om endringer i program og tilbud.
Stor takk til alle medvirkende som stiller opp og bidrar i solidaritet og samhold!

Stig Krogstad buvttáda Bierdnalávddi ja Bierdnabára Oslo Pride Park 2018:s Den Norske Bamseklubben ovddas. Sin joavkkusiiddus gávnnat buot dáhpáhusaid. Bierdnalávddi dáhpáhusat dolkojuvvojit seavagillii.
Dat lea bealljehisjoavkku Skeive Tegn:in ovttasbargu.
Prográmma ja álaldagat sáhttet rievdaduvvojit.
Ollu giitosat buohkaide geat váldet oasi oktiigullevašvuođas ja oktavuođas!

Detaljer

Arrangør: BamseScenen i PridePark

Sted: BamseScenen i Oslo Pride Park

Klokkeslett: 20:00 - 20:50

Pris: Gratis

Aldersgrense: 20

Tegnspråktolket: ja

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her