torsdag 28. juni 2018

22:00 – 23:00

Pride Park: BamseScenen – Dill Dolls

Dill Dolls er et skeivt rockeband med en politisk agenda og som med satire og humor setter undertrykking og likestilling på dagsordenen. Dill Dolls har laget sin helt egen musikksjanger, fisserock .Fisserock er holdningsskapende rock hvor bevisstgjøring om undertrykking er et hovedelement. Som Dill Dolls sier « det er så meget cockrock og så alt for lide fisserock». Korrupsjon, patriarkatets undertrykking, skjønnhetsidealet tyngende mønster og hetronormativitet er temaer det synges om hos Dill Dolls.

De kommer fra Bollø, en øy som ligger i Skagerrak mellom Danmark og Norge. Alle sanger blir sunget på nansk, språket på Bollø, en blanding av dansk og norsk.

På Bollø er matriarkat styreformen og det er naturalhusholdning på øya som har et vitalt jordbruk, et yrende dyreliv og er kjent for sine mange viltvoksende urter. Dill er mye brukt i matlagingen på Bollø og deres dillbrennevin er viden kjent.

Torsdag 28 juni 2018 slipper Dill Dolls sin nye singel «Kim Friele» på Bamsescenen i Pride Park.
—-
BamseScenen og BamseBaren i Oslo Pride Park 2018 er produsert for Den Norske Bamseklubben av Stig Krogstad.
Innslagene på BamseScenen vil bli tegnspråktolket i samarbeid med døvegruppa Skeive Tegn.
Det tas forbehold om endringer i program og tilbud.
Stor takk til alle medvirkende som stiller opp og bidrar i solidaritet og samhold!

Stig Krogstad buvttáda Bierdnalávddi ja Bierdnabára Oslo Pride Park 2018:s Den Norske Bamseklubben ovddas. Sin joavkkusiiddus gávnnat buot dáhpáhusaid. Bierdnalávddi dáhpáhusat dolkojuvvojit seavagillii.
Dat lea bealljehisjoavkku Skeive Tegn:in ovttasbargu.
Prográmma ja álaldagat sáhttet rievdaduvvojit.
Ollu giitosat buohkaide geat váldet oasi oktiigullevašvuođas ja oktavuođas!

Detaljer

Arrangør: BamseScenen i PridePark

Sted: BamseScenen i Pride Park

Klokkeslett: 22:00 - 23:00

Pris: Gratis

Aldersgrense: 20

Tegnspråktolket: ja

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her