lørdag 30. juni 2018

19:30 – 20:30

Pride Park: BamseScenen – LEGS 11

Legs 11 har vært en del av Oslos musikkundergrunn i over 10 år, og spiller musikk i et grenseland mellom synthpop og house.

De har en sound som peker bakover til 80- og 90-tallet samtidig som det er godt plantet i samtiden. Legs 11 har tidligere spilt i blant annet London, Berlin og Gran Canaria, og på Bylarm, Øya-natt og Oslo-klubbene The Villa og Jaeger.

Deres første full-lengde album ble sluppet på Tromsø-selskapet Beatservice Records i 2017. Rett før Oslo Pride slippes en coverversjon av Bananaramas “Cruel Summer”, også dette på Beatservice Records.

– – –

BamseScenen og BamseBaren i Oslo Pride Park 2018 er produsert for Den Norske Bamseklubben av Stig Krogstad.
Innslagene på BamseScenen vil bli tegnspråktolket i samarbeid med døvegruppa Skeive Tegn.
Det tas forbehold om endringer i program og tilbud.
Stor takk til alle medvirkende som stiller opp og bidrar i solidaritet og samhold!

Stig Krogstad buvttáda Bierdnalávddi ja Bierdnabára Oslo Pride Park 2018:s Den Norske Bamseklubben ovddas. Sin joavkkusiiddus gávnnat buot dáhpáhusaid. Bierdnalávddi dáhpáhusat dolkojuvvojit seavagillii.
Dat lea bealljehisjoavkku Skeive Tegn:in ovttasbargu.
Prográmma ja álaldagat sáhttet rievdaduvvojit.
Ollu giitosat buohkaide geat váldet oasi oktiigullevašvuođas ja oktavuođas!

Detaljer

Arrangør: BamseScenen i PridePark

Sted: BamseScenen i Oslo Pride Park

Klokkeslett: 19:30 - 20:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: 20

Tegnspråktolket: ja

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her