fredag 29. juni 2018

18:00 – 18:40

Pride Park: BamseScenen – Oslo Ukuleleorkester

Oslo Ukuleleorkester har spilt sammen siden høsten 2015, og er nå et orkester på tretten ukulister og en bassist. Vi spiller et variert repertoar med coverlåter fra pop, rock, jazz og verdensmusikk som vi setter vårt eget preg på. Sang og spilleglede står i fokus! Ukulelen er et lite strengeinstrument fra Hawaii som har en lys og lystig klang. Lett å lære, men vanskelig å mestre. Vi ønsker å vise hvor allsidig dette instrumentet er og samtidig spre litt uhøytidelig musikkglede!

Ukulele og sang: Cathrine Bakke, Celine Engh, Christian Valentiner, Daniel Arthur, Emma Pizarro Munoz, Linn Dammann, Liv Bruås Henninge, Maia Mack, Paal Bohlin, Plata Diesen, Randi Roggenbihl og Siri Broch Johansen.
Bass og sang: Victoria Nordhagen
Orkesterleder: Stine Lindseth
– – – –
BamseScenen og BamseBaren i Oslo Pride Park 2018 er produsert for Den Norske Bamseklubben av Stig Krogstad.
Innslagene på BamseScenen vil bli tegnspråktolket i samarbeid med døvegruppa Skeive Tegn.
Det tas forbehold om endringer i program og tilbud.
Stor takk til alle medvirkende som stiller opp og bidrar i solidaritet og samhold!

Stig Krogstad buvttáda Bierdnalávddi ja Bierdnabára Oslo Pride Park 2018:s Den Norske Bamseklubben ovddas. Sin joavkkusiiddus gávnnat buot dáhpáhusaid. Bierdnalávddi dáhpáhusat dolkojuvvojit seavagillii.
Dat lea bealljehisjoavkku Skeive Tegn:in ovttasbargu.
Prográmma ja álaldagat sáhttet rievdaduvvojit.
Ollu giitosat buohkaide geat váldet oasi oktiigullevašvuođas ja oktavuođas!

Detaljer

Arrangør: BamseScenen i Pride Park

Sted: BamseScenen i Oslo Pride Park

Klokkeslett: 18:00 - 18:40

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: ja

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her