onsdag 27. juni 2018

21:00 – 22:00

Pride Park: BamseScenen – Slam Poetry Night

Velkommen til en herlig, utfordrende og underholdende kveld med slam poesi fra noen av Norges beste moderne poeter!
Tania Vikki, Sofie Frost, Jonny Fon, Knut A. Eriksen, Oda Aunan, Regine Folkman Rossnes og Vikram Kolmannskog inntar BamseScenen og gir oss alle det beste av slam poesi som går rett i ryggmargen!

– – –
BamseScenen og BamseBaren i Oslo Pride Park 2018 er produsert for Den Norske Bamseklubben av Stig Krogstad.

Innslagene på BamseScenen vil bli tegnspråktolket i samarbeid med døvegruppa Skeive Tegn.
Det tas forbehold om endringer i program og tilbud.
Stor takk til alle medvirkende som stiller opp og bidrar i solidaritet og samhold!

Stig Krogstad buvttáda Bierdnalávddi ja Bierdnabára Oslo Pride Park 2018:s Den Norske Bamseklubben ovddas. Sin joavkkusiiddus gávnnat buot dáhpáhusaid. Bierdnalávddi dáhpáhusat dolkojuvvojit seavagillii.
Dat lea bealljehisjoavkku Skeive Tegn:in ovttasbargu.
Prográmma ja álaldagat sáhttet rievdaduvvojit.
Ollu giitosat buohkaide geat váldet oasi oktiigullevašvuođas ja oktavuođas

Detaljer

Arrangør: BamseScenen i PridePark

Sted: BamseScenen i Oslo Pride Park

Klokkeslett: 21:00 - 22:00

Pris: Gratis

Aldersgrense: 20

Tegnspråktolket: ja

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her