tirsdag 26. juni 2018

18:15 – 19:45

Pride Queer Yoga

**Info in English under**

Fri Oslo og Akershus byr på Queer Yoga. Mange som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan føle en ekstra utsatthet på heteroarenaer. Derfor arrangerer vi nå et tilbud av og for trans-, inter- og queerpersoner av alle kjønn. Her skal du slippe å kjenne på kroppsfokuset eller kjenne deg utenfor normen.

Yogatimene skal være introduksjonskurs på relativt lavt nivå. De skal være lette å følge, og så legger vi inn noen morsomme utfordringer underveis.

OBS, begrenset antall plasser, meld deg ved å sende epost til
[email protected]

Timene koster kr. 40,- for medlemmer av Fri, og kr 80,- for ikke-medlemmer.
Betal for timen til FRI via Vipps, til Vipps-nummer: 139291 (FRI Oslo og Akershus). Merk betalingen med Queer Yoga og dato du skal delta på timen.

Send en mail til [email protected] hvis du lurer på noe

// Welcome to Fri’s Queer Yoga //

Queer Yoga is a safe place for trans-, intersex- and queer persons of all genders (and friends). Folks from all spectrums and walks of life are welcomed to attend. Our aim is to make yoga accessible to anyone who has ever had the desire to practice yoga but hasn’t yet found a welcoming place to start.

The practice will be slow-paced and easy to follow, with some fun challenges along the way. We focus on awareness in breath and movement, as a means to hear, feel and support ourselves. Yoga is for everybody and every body. Yoga doesn’t care if we can or cannot touch our toes or do a handstand! Yoga is simply a space for you to be (with) yourself, for yourself.

OBS, limited capacity; Register by sending an email to [email protected]

The classes cost NOK 40, – for members of Fri, and NOK 80, – for non members.
Pay for the class via Vipps, to Vipps-number 139291 (FRI Oslo og Akershus). Write Queer Yoga and the date you are attending the class on the payment.

Contact [email protected] if you have any questions

Detaljer

Arrangør: Queer Yoga

Sted: Qigong senteret

Klokkeslett: 18:15 - 19:45

Pris: 40kr

40kr for medlemmer av fri, 80kr for ikke medlemmer.

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: nei

Meld deg på facebook eventet her