søndag 24. juni 2018

11:00 – 12:00

Regnbuemesse i Sofienberg kirke

Regnbuemesse i Sofienberg kirke ved sokneprest Arne Jor og kantor Per Kristian Amundrød. Dåp og nattverd.
Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Detaljer

Arrangør: Paulus og Sofienberg menighet

Sted: Sofienberg kirke

Klokkeslett: 11:00 - 12:00

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: nei