søndag 24. juni 2018

14:00 – 15:30

Pride House: Unge skeive i barnevernet

Skeiv Ungdom og Rosa kompetanse barnevern inviterer til panelsamtale om unge skeive i barnevernet under Oslo Pride. Forskning viser at skeive ungdommer er overrepresentert i barnevernet. Men vi vet lite om hvordan barnevernet legger til rette for gode møter med og, ivaretagelse av unge skeive. Vi vet imidlertid at det er svært varierende hvor mye utdanningsinstitusjoner som utdanner barnevernspedagoger fokuserer på kjønn og seksualitet, og at kunnskapen blant barnevernsarbeidere er svært variert når det kommer til disse temaene.

Likeverdige tjenester er et viktig prinsipp for alle offentlige tjenester, og Skeiv Ungdom og Rosa kompetanse barnevern er opptatt av at det også skal gjelde for skeive barn, unge og familier i møte med barnevernet. Vi inviterer derfor til panelsamtale med ansatte fra ulike deler av barnevernet og unge skeive med erfaring fra barnevernet, og stiller spørsmålet “Hva skal til for å gi likeverdige barneverntjenester til barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet?”

Detaljer

Arrangør: Skeiv Ungdom og Rosa kompetanse barnevern

Sted: Pride House på Youngstorget - Marsha P. Johnsen

Klokkeslett: 14:00 - 15:30

Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

Tegnspråktolket: nei

Universell utforming: ja

Meld deg på facebook eventet her