Engasjer deg i Oslo Pride

Frivillig på festival

Dette er for deg som ønsker å jobbe under opprigg, drift eller nedrigg i juni når festivalen arrangeres.

Les mer og registrer deg her.

Frivillig nøkkelroller

Dette er for deg som ønsker å bidra masse under festival i en nøkkelrolle eller året igjennom med å planlegge og koordinere.

Se aktuelle nøkkelroller her.

Ledige Stillinger

Dette er for deg som er interessert i å bidra til Oslo Pride i en lønnet stilling.

Utlysning sponsoransvarlig (Søknadsfrist 6. februar)

Utlysning prosjektstilling PP og Y (søknadsfrist 13.februar)