Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020
tirsdag 18. juni 2019
09:00 - 13:00

Velkommen til Pride Business Forum!

arrangementsbilde

Vi har gleden av å invitere til konferanse om kjønns og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen.

Mange arbeidsplasser har i dag fokus på mangfold. Det er imidlertid langt færre mange som inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet i sitt praktiske mangfoldarbeid. Mange er usikre på hvordan man skal tilnærme seg tema og ikke minst hvordan man skal komme i gang med det praktiske arbeidet.

Vi ønsker med denne konferansen å motivere arbeidsplasser til å arbeide aktivt med kjønns- og seksualitetsmangfold, dele erfaringer om hvordan dette kan gjøres i praksis og inspirere til fokus på tema året rundt!

Vi vil fokusere på følgende tema:

  • Hva er den forretningsmessige verdien av å fokusere på LHBT på arbeidsplassen?
  • Hva sier forskningen om LHBT i norsk arbeidsliv?
  • Hva betyr verdier, kultur og lederforankring for LHBT på arbeidsplassen?
  • Hvordan har Oslo Politidistrikt jobbet med LHBT i praksis?
  • Hvordan har Accenture jobbet med LHBT i praksis?
  • Hvordan har Nordea jobbet med LHBT i praksis?
  • Hva er Rosa Kompetanse og hvordan kan det bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?
  • Hvordan kommer vi i gang med LHBT arbeidet på den enkelte arbeidsplass?

Konferansen avsluttes med en felles lunsj.

Målgruppe

Konferansen er rettet mot ledere, HR ansvarlige, ansatte, verneombud og studenter (fremtidens ansatte) i både offentlig og privat sektor som er opptatt av mangfold og inkludering i praksis, for alle.

Foredragsholdere

Jon Miller - "Open for Business"

Jon Miller ledet en gruppe av 22 globale selskaper i arbeidet med å etablere "Open for Business"; en koalisjon som støtter LHBT-rettigheter og inkludering rundt om i verden. Han har blant annet forfattet rapporten "Open for Business" som beskriver businesscaset for LHBT-inkludering. Han er flere ganger kåret til "Top 100 LGBT-Leaders" av Financial Times. Jon Miller er partner hos Brunswick Group, og bistår bedrifter med å ta samfunnsansvar og skape en bedre verden.

Petter Stordalen

Petter Stordalen er en velkjent hotelleier, eiendomsutvikler og investor med et varmt hjerte for mangfold og inkludering. Som toppleder er hans engasjement for Pride til stor inspirasjon for mange, både i og utenfor egen organisasjon. Nordic Choice Hotels har i flere år vært sponsor av Pride-paradene i Norden. Petter Stordalen har mottatt en rekke priser, men en pris som betydde ekstra mye for ham, var da Nordic Choice Hotels ble kåret til Sveriges beste arbeidsplass for LHBT-folk.

"Mangfold og inkludering på arbeidsplassen kommer ikke av seg selv. Det kommer ikke uten gjennomføringskraft, og det kommer ikke uten at man tar et valg. Mangfoldet har gitt oss bransjens beste kultur," sier Petter Stordalen.

Bård Stensli, PST

Bård Stensli jobber som politioverbetjent i PST, Han har gjennom over 25 år gjort en uvurderlig innsats ved å gi homofile i norsk politi et ansikt og en stemme. Han har jobbet mot hatkriminalitet på alle arenaer (“Rosa kompetanse justis”, mangfoldskonferansen etc). Han har vært aktiv pådriver for politiets deltakelse i Europride. Han har kjempet for å få LHBT og hatkriminalitet inn som tema på Politihøyskolen, og har frontet saken i media. Bård er en unik rollemodell og en ekte ildsjel. Bårds innsats ble belønnet med Politiets Fellesforbunds Ildsjels pris i 2014 og YS Likestillingspris i 2017.

Wenche Fredriksen, Accenture

Wenche Fredriksen er Human Capital & Diversity Lead i Accenture Norge, med ansvar for lederutvikling, organisasjonsutvikling, mangfold og inkludering. Hun er en engasjert og fargerik dame, inspirert av livets opp og nedturer. Wenche bruker gjerne egne livserfaringen til å utfordre Accenture når det er nødvendig og har gjennom flere år vært en pådriver for Accentures arbeid med kjønns og seksualitetsmangfold i Norden. Hun benyttes ofte som foredragsholder om Accentures mangfold og inkluderingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Andrea Meyer og Tomas Björklund, Nordea

Hvordan kan vi møte medarbeidere med åpenhet? Andrea Meyer jobber i Group Technology i Nordea. Hun deler sin reise om hvordan det var å stå frem som transperson på arbeidsplassen. Hvilke utfordringer møtte hun og hvordan reagerte medarbeidere og ledere? Tomas Björklund vil fortelle hvilke grep Nordea har tatt for å legge til rette for mangfold og hvordan andre organisasjoner kan mestre mangfold og inkludering på en oppbyggende måte.

Mathias Holst, FRI

Mathias Holst er leder Rosa kompetanse Arbeidsliv. Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole-, barnehage og justissektorene, samt til bedrifter. Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på din arbeidsplass, kan dere bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis. Mathias har holdt kurs for mange bedrifter og får særdeles gode tilbakemeldinger.

Om Nettverk for LHBT på arbeidsplassen
Nettverk for LHBT på arbeidsplassen består av en rekke arbeidsplasser som deler erfaringer, støtter og inspirerer hverandre i forhold til kjønns og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen. Pr. mai 2019 er følgende arbeidsplasser representert i nettverket: Accenture, Deloitte, DNB, KLP, Nordic Choice, Norges Idrettsforbund, Oslo Politidistrikt, PA Consulting, Microsoft, Politiets Sikkerhetstjeneste, Sopra Steria, Telenor og Telia.

Detaljer

Arrangør: Oslo Pride og Nettverk for LHBT på arbeidsplassen
Sted: Oslo Pride House & Pride Art, Youngstorget (Sylvia-Rivera-salen)
Tidspunkt: 09:00 - 13:00
Pris: 950 (Ordinær), 200 (Student)
Aldersgrense: Fri aldersgrense
Tegnspråktolket: Nei
Rullestolvennlig: Nei
Lenke til billettsalg: https://oslopride.ticketco.events/no/nb/e/pride_business_forum