Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020
tirsdag 18. juni 2019
18:00 - 19:00

From Chechnya with love

arrangementsbilde

Programpunktet blir på engelsk.

Hva vet vi egentlig om hvordan det er å være skeiv i Tsjetsjenia, utover de forferdelige historiene om forfølgelse av LHBT-personer som ble avslørt av den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta in 2017? Hva er egentlig det politiske bakteppet for forfølgelsen? Hva har skjedd med de som dro, med de som ble værende, og de som jobbet dag og natt for å få folk i sikkerhet?

Den norske Helsingforskomité og Skeiv Verden inviterer deg med på en samtale om skeivt mot, kjærlighet og politikk i Tsjetsjenia, på Pride House 18. juni klokken 18:00.

I panelet møter du: Aage Borchgrevink, forfatter av Tsjetsjeniaboken “Den usynlige krigen” og Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, Valentina Likhosjva, menneskerettighetsforkjemper fra Russland and Susanne Demou Øvergaard, Generalsekretær i Skeiv Verden. Noen av de som har overlevd krisen vil bidra på sin egen måte. Hilde Sandvær, fungerende kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité vil lede samtalen.

English:
This programme item will be held in English.

What do we really know about being queer in Chechnya, apart from the horrific stories of persecution of LGBT persons revealed by Novaya Gazeta in 2017? What is the political backdrop of the persecution? What has happened to the people who fled, the people who stayed, and the people who helped?

The Norwegian Helsinki Committee and Queer World invite you to a conversation about queer courage, love and politics in Chechnya at Pride House, 18 June at 18:00.

In the panel you’ll meet Aage Borchgrevink, Author of the Chechnya book “Den usynlige krigen” (The invisible war) and Senior adviser in The Norwegian Helsinki Committee, Valentina Likhoshva, human rights defender from Russia and Susanne Demou Øvergaard, Secretary General from Queer World. Some of the survivors of the crisis will also contribute in their own way. Hilde Sandvær, Acting Head of Communications in NHC will lead the conversation.

Detaljer

Arrangør: Skeiv Verden og Den Norske Helsingforskomitee
Sted: Pride House , Youngstorget (Sylvia-Rivera-salen)
Tidspunkt: 18:00 - 19:00
Pris: Gratis
Aldersgrense: Fri aldersgrense
Tegnspråktolket: Ja
Rullestolvennlig: Ja