Paradereglement Oslo Pride 2016

Paradereglement Oslo Pride 2016

Oppstilling på Grønland, for folk flest, fra klokken 12:00.
Lastebiler og andre kjøretøy må være på plass mellom klokken 11:00 og 11:30.
Paradeavgang klokken 13:00.

Deltakelse

 • Paraden er i utgangspunktet åpen for alle, for eksempel:
  • Organisasjoner
  • Bedrifter
  • Offentlige etater
  • Private vennegjenger/grupper
 • Det er ingen aldersgrense for deltakelse i paraden.
 • Paraden er en markering av lhbtiq-bevegelsens verdier om bl.a. mangfold og inkludering. Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler under paraden. Politiet vil om nødvendig foreta kontroll av paradedeltakere.
 • Ingen flagg, bannere og lignende skal plasseres slik at de er til hinder eller kan utgjøre en fare i paraden. Dette gjelder for eksempel høyde opp til ledningsføring over gate.
 • Den som er oppført som kontaktperson for den enkelte seksjon, skal ta kontakt med paradesjef eller uniformerte frivillige ved ankomst til paradestart og informere om sin ankomst.
 • Alle deltakere må til enhver tid føye seg etter alle anvisninger som blir gitt fra Oslo Pride, politiet, brannvesenet eller Oslo kommune både før, under og etter paraden.

Påmelding

 • De som ønsker å delta med egen seksjon i paraden, må bruke registreringsskjema (link) innen lørdag 18. juni 2016 kl. 1600.
 • Påmeldingen må inneholde en beskrivelse av seksjonen og kontaktinformasjon for den som er ansvarlig for seksjonen. Ved bruk av kjøretøy, se ”Kjøretøyer” under. Alle endringer som blir gjort etter påmelding, skal umiddelbart meldes til paradesjefen.
 • Grupper som melder seg på etter fristen, møter opp for sent, eller unnlater å følge pålegg, kan bli nektet deltakelse i paraden.
 • Antall kjøretøy i paraden reguleres i samarbeid med politiet.
 • Eksempel på kjøretøy er semitrailer, trailer, personbil med henger og lignende.
 • Alle motorkjøretøyer i paraden må ha forhåndsgodkjennelse av paradesjefen. Dette gjøres etter påmelding (se ”Påmelding” over). Kjøretøy kan når som helst bli nektet deltakelse eller videre deltakelse i paraden hvis politiet eller paradesjefen finner grunn til det.
 • Paradedeltakerne har selv ansvaret for sine kjøretøyer, herunder å forsikre seg om at kjøretøyet er i stand til å følge hele paraderuten. Det er ikke tillatt å ha med noe som kan utgjøre en brann- eller eksplosjonsfare.
 • Paradedeltakere som stiller med kjøretøy må selv stille med et tilstrekkelig antall personer som sikkerhetsansvarlige for flåten. Det skal være minimum en hjulvakt på hver side av mindre kjøretøyer. Ved bruk av større kjøretøyer, skal det være minimum to vakter på hver aksling. Disse må være edru og iført godt synlige refleksvester.
 • Kjøretøyer kan ikke kjøre raskere enn gangfart, så lenge de er en del av paraden og det finnes personer på lasteanordningen.
 • Flagg, bannere og lignende innretninger i forbindelse med lasteplan/kjøretøy må ikke være plassert så de anses som mulige hinder eller farer under paraden. Paradesjefen kan nekte plassering av denne typen innretninger.
 • Det er ingen begrensninger for dekor av kjøretøyet så lenge dekoren holder seg innenfor norsk lov. Men eventuelle logoer for sponsorer skal forhåndsgodkjennes av paradesjefen (se ”Påmelding” over).
 • Den enkelte seksjon/kontaktperson/sjåfør har ansvaret for eventuelle skader som blir påført deltakere, tilskuere eller forårsaker annen skade før, under og etter paraden.

Paradesjef
Joachim Øvergård Lindberg
E-post: [email protected]

Påmeldingsskjema til Oslo Prides parade – klikk her!

X