Organisering

Fra Oslo Pride Paraden 2010. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Fra Oslo Pride Paraden 2010. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Organisering av Oslo Pride

Oslo Pride er landets største pride-festival, og er Norges største skeive kulturarrangement. Festivalen arrangeres hvert år den siste uken i juni.

Festivalen har ingen ansatte og drives på frivillig basis. Det utbetales heller ikke noen form for lønn eller honorarer til styrets medlemmer.

Med styret, fagsjefer og sentrale fagruppemedlemmer er vi omlag 40 personer som jobber året rundt med planlegging. Under gjennomføring er det tett opptil 300 frivillige som sørger for at festivalen finner sted.

Viktige mål for Oslo Pride er å bidra til at folk kan leve sine liv fritt, uavhengig kjønn, kjønnsidentitet eller seksualitet, uten å bli møtt av diskriminering, trusler eller vold.

Under festivalen skal vi vise at mangfold blant mennesker er positivt, og at ulikhetene som gjør oss alle unike beriker samfunnet.

X