Festivalstyret

Styret til Oslo Pride består av:
Styreleder Lars Arnesen.
Styremedlem Inger Kristin Haugsevje.
Styremedlem Hallvard Øren.
Styremedlem Stein Runar Østigaard.
Styremedlem Annett Brohmann.
Styremedlem Heidi Nordby Lunde.
Styremedlem Siri Lande.
Styremedlem Bjørn Birch.
Styremedlem Martine Rød.