Oslo Pride

22. juni – 1. juli 2018

Partnere

Hovedpartnere

OXLO

OXLO står for «Oslo Extra Large – en by for alle» og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. OXLO er forankret i verdidokumentet «Oslo – en by for alle».

Verdidokumentet sier blant annet at mangfold er en styrke og berikelse for byen, at alle byens innbyggere har lik verdi og de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar uavhengig av bakgrunn.

Oslo Kommune

Oslo bystyre har enstemmig vedtatt handlingsplanen «Stolte Oslo». I planen er målet at Oslo skal bli den beste byen i Norge og Europa for skeive – både for turister og alle som lever her. Oslo skal bli best på kjønnsmangfold. Best på mangfold. En plan som skal jobbe for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet – uansett identitet.

Som et ledd i dette arbeidet er Oslo Kommune stolt partner med Oslo Pride!

Partnere

Acando

Acando er et brukerfokusert og teknologidrevet IT-konsulentselskap. Vi skaper ideer og løsninger, og mobiliserer organisasjoner til forandring.

For Acando er mangfoldet viktig. I en verden der vi opplever at enkelte krefter arbeider mot mangfoldet, ønsker vi å ta et tydelig standpunkt FOR mangfoldet.

Vi er derfor glade for at vi får muligheten til å støtte Oslo Pride!