Pride Art

Pride Art er Norges største skeive utstilling! Velkommen til årets utstilling «Shameless» på Youngstorget.

Fra 22. juni til 1. juli arrangeres årets Pride Art utstilling «Shameless» på Youngstorget. Over 500 kunstverk vises i et 400 m2 galleri. Fredag 22. og fredag 29. juni arrangeres stort sceneprogram for en storslagen feiring av utstillingen.

Åpningstider for Pride Art:

Fredag 22/6: 18:00 – 23:00
Lørdag 23/6 – søndag 24/6: 10:00 – 21:00
Mandag 25/6 – torsdag 28/6: 12:00 – 21:00
Fredag 29/6: 12:00 – 23:00
Lørdag 30/6: 12:00 – 21:00
Søndag 1/7: 11:00 –14:00 – HENTING AV KJØPT KUNST!

 

 Se fjorårets katalog her!

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling.

Pride Arts overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer.

Utstillingen er en plattform for skeiv kunstformidling gjennom et dynamisk fellesskap av kunstnere hvor amatører og profesjonelle deltar på lik linje.Dette er et verdivalg vi har gjort for å etterstrebe størst mulig reellt mangfold. Grunnlaget for hele festivalen er å fremme solidaritet, frivillighet og å skape en trygg og inkluderende arena.

Pride Arts arbeid er unikt i det at vi arrangerer utstillinger som formidler kunst først og fremst som en del av den skeive rettighetsbevegelsen vi er en del av under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig skal Pride Art være et viktig og særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde hvor mangfold står sentralt.

Den årlige kollektivutstillingen under Oslo Pride er har blitt en viktig del av festivalen. I 2017 var over 5000 mennesker innom utstillingen. I år flyttes utstillingen til en enda mer sentral arena på Youngstorget. Arrangementene er åpne for alle kunst-sjangere, både billedkunst, skulptur, installasjon, performance, video, musikk, tekst osv.Og det er en salgsutstilling.

Pride Art ønsker å utfordre og utvide det tradisjonelle rommet for kunstformidling. Vi mener kurering og vekting og siling av kunst og kunstneres tilgang til kunstarenaer er en indirekte sensur og begrenser mangfold og dermed allmennhetens mulighet til å gjenkjenne seg og bli berørt av kunst. Derfor bygger vi bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som innlemmes og ikke i galleri- og museumsverden.

Pride Art driftes på frivillig grunnlag og skal være autonom, partipolitisk uavhengig og ikke underlegges offentlig politisk styring eller kommersielle særinteresser. Kunstnerne skal selv ha styring over arrangementene. I all hovedsak er det kunstnerne selv som avgjør hva de vil stille ut alt etter som hva det er plass til. Vi etterstreber å nå et mye bredere publikum enn de som ellers oppsøker kunstgallerier