Oslo Pride tar ny form i 2020
Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020

Bærekraftig festivaldrift

Oslo Pride er lidenskapelig opptatt av bærekraftig festivaldrift. Vi jobber systematisk gjennom for å redusere festivalens miljøpåvirkning. Festivalen har egne unike prosjekter og i kontakt med andre festivaler i regionen for å utveksle ideer og inspirasjon. I tillegg jobber vi mot en miljøsertifisering som blant annet krever bruk av flergangsemballasje, krav til innkjøp, forurensning, og økologi. Våre fokusområder er reduksjon og materialgjenvinning av avfall, og miljøvennlige matvaner.

Siden 2014 har festivalen vokst kraftig, samtidig som vi har kraftig redusert mengden avfall gjennom kloke valg av emballasje og produkter. Sammen med publikum sorterer vi og materialgjenvinner over 60% av avfallet gjennom spesialavtaler.

Bilde: Illustrasjonsgrafikk fra OneCycle.

I 2019 gikk vi inn i et samarbeid med OneCycle om utviklingen av et verktøy som tillater demonteringen av våre ølfat av plast. Dermed gikk ett tonn med førsteklasses plast til materialgjenvinning, heller enn at det skulle brennes, og redskapet er nå i videreutvikling for å nå ut til hele det nordiske markedet.

Oslo Pride har flere planer i vente for 2020. Om du har lyst å bidra til festivalens miljøarbeid, enten i form av kompetanse eller tips, så ta gjerne kontakt på [email protected]