Oslo Pride tar ny form i 2020
Oslo Pride LogoOslo Pride Logo
19. juni – 28. juni 2020

Pride Art

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling. Pride Arts overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, samt holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet som er kunst i kampen mot diskriminering og fordommer.

pride art illustrasjon

NB! Registrering for årets utstilling er nå åpen, frist er 15. mars. Registrering gjøres her!

Utstillingen er en plattform for skeiv kunst gjennom et dynamisk fellesskap av kunstnere hvor amatører og profesjonelle deltar på lik linje for å etterstrebe størst mulig reellt mangfold. Arrangementene er åpne for alle kunstsjangre, både billedkunst, skulptur, installasjon, performance, video, musikk, tekst, m.m.

Mangfoldet i kunst begrenses av tradisjonelle rammer, og skeive kunstneres tilgang til kunstarenaer er direkte koplet til vår mulighet til å gjenkjenne oss og bli berørt av kunsten vi ser. Pride Art ønsker å utfordre og utvide det tradisjonelle rommet for kunstformidling ved å bygge bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som innlemmes i galleri- og museumsverden. Vi etterstreber slik å nå også de som ikke vanligvis oppsøker kunstgallerier.

Pride Art driftes på frivillig grunnlag og skal være autonomt, partipolitisk uavhengig og ikke underlegges offentlig politisk styring eller kommersielle særinteresser. Kunstnerne skal selv ha styring over arrangementene, og for det meste er det de som avgjør hva de vil stille ut gitt plass i galleriet.

Pride Art er unikt unikt fordi våre utstillinger primært formidler kunst som en del av rettighetsbevegelsen, under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og samtidig skal være et særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde med mangfold i sentrum. Den årlige utstillingen under Oslo Pride har blitt en viktig del av festivalen; bare i 2019 var over 27 500 personer innom Youngstorget.

Kataloger:

Se 2019-katalogen her
Se 2018-katalogen her
Se 2017-katalogen her