Oslo Pride Logo
14. juni – 23. juni 2019

Pride Art

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling. Pride Arts overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer.

pride art illustrasjon

Fra 14. juni til 22. juni arrangeres årets Pride Art utstilling på Youngstorget. Over 500 kunstverk vises i et 400 m2 galleri.

Call for artists: Open until March 1. Sign up and register as a participant at the Pride Art Exhibition 2019 during Oslo Pride Friday, June 14 – Sunday, June 23.

Åpningstider for Pride Art:

Fredag 14/6: 18:00 – 23:00
Lørdag 15/6 – søndag 16/6: 10:00 – 21:00
Mandag 17/6 – torsdag 20/6: 12:00 – 21:00
Fredag 21/6: 12:00 – 23:00
Lørdag 22/6: 12:00 – 21:00
Søndag 23/6: 11:00 –14:00 – HENTING AV KJØPT KUNST!

Se fjorårets katalog her!
Se katalogen for 2017 her!

Utstillingen er en plattform for skeiv kunstformidling gjennom et dynamisk fellesskap av kunstnere hvor amatører og profesjonelle deltar på lik linje.Dette er et verdivalg vi har gjort for å etterstrebe størst mulig reellt mangfold. Grunnlaget for hele festivalen er å fremme solidaritet, frivillighet og å skape en trygg og inkluderende arena.

Pride Arts arbeid er unikt i det at vi arrangerer utstillinger som formidler kunst først og fremst som en del av den skeive rettighetsbevegelsen vi er en del av under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig skal Pride Art være et viktig og særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde hvor mangfold står sentralt.

Den årlige kollektivutstillingen under Oslo Pride er har blitt en viktig del av festivalen. I 2017 var over 5000 mennesker innom utstillingen. I år flyttes utstillingen til en enda mer sentral arena på Youngstorget. Arrangementene er åpne for alle kunst-sjangere, både billedkunst, skulptur, installasjon, performance, video, musikk, tekst osv.Og det er en salgsutstilling.

Pride Art ønsker å utfordre og utvide det tradisjonelle rommet for kunstformidling. Vi mener kurering og vekting og siling av kunst og kunstneres tilgang til kunstarenaer er en indirekte sensur og begrenser mangfold og dermed allmennhetens mulighet til å gjenkjenne seg og bli berørt av kunst. Derfor bygger vi bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som innlemmes og ikke i galleri- og museumsverden.

Pride Art driftes på frivillig grunnlag og skal være autonom, partipolitisk uavhengig og ikke underlegges offentlig politisk styring eller kommersielle særinteresser. Kunstnerne skal selv ha styring over arrangementene. I all hovedsak er det kunstnerne selv som avgjør hva de vil stille ut alt etter som hva det er plass til. Vi etterstreber å nå et mye bredere publikum enn de som ellers oppsøker kunstgallerier.