Niels Smits van Burgst

Painter Niels Smits van Burgst (1970, Rotterdam) was born in the Netherlands in 1970 and graduated at the Royal Academy in the Hague in 1993. Since then his paintings have been exhibited in New York, Berlin, Amterdam, Brussels, and many more cities across Europe. In 2013 Museum ‘de Buitenplaats’ honoured his work with a retrospective. He won the ‘van Ommeren de Voogd’- price-2007 and the Aku-2011. His paintings are in many collections all over the world.

He has a distinctive impressionist style. He paints boys in bold strokes and blotches, going about their business: hanging around in messy living rooms, dreaming away in fields of grass, partying, drinking, and making love. His preference for ordinary, hedonistic scenes earned him the predicate ‘contemporary genre painter’. Smits van Burgst shows a glimpse of a disorderly reality, painted after found snapshots and his own photographs. The atmosphere in his work is reminiscent of the photography by Nan Goldin and Larry Clark: a boys’ world of lust, boredom, violence, and mischief. Smits van Burgst emphasizes this atmosphere with his blotchy way of painting. The dim light and faded colors in his paintings accentuate certain details, making it possible to identify main and side characters in the scenes and creating a sense of depth in the flat surface.

 

Marc Kiska

OM KUNSTNEREN/KUNSTNERSKAP

Marc Kiska er kunstfotograf og forfatter, bosatt i Norge siden 2002, jobber fra sitt småbruk i Østfold. Utdannet fotograf ved Kunst_Design fagskolen, Oslo, 2005/2006. Kiskas kunstnerskap er bygget opp omkring en møysommelig og omfattende prosess rundt produksjon av kulisser, klær og rekvisitter han bruker i sin fotografering.

Bærebjelken i kunstnerskapet er en visuell fortellerkunst med preg av installasjon og performance. Utvelgelsen av de rom han fotograferer i er sentralt i det totale symbolikkbildet han greier ut i bildene sine. Fotografiene viser unge menn i den rastløse brytningen mellom pubertetens oppløsning og frihetssøken og voksenlivets, krav og ansvar. Gjennom bildene ønsker han å synliggjøre den fremmedgjørende smerten i utenforskap som følger av at det autentiske barnets uttrykk gradvis begrenses av voksenhetens selvrettferdiggjørende dominans.

Det nyeste innholdet i arbeidet hans er skulpturering ved bruk av et konglomerat av materialer, bl.a. betong, tekstil og polyester. Gjentagende tematikk er beskyttelse av den kreative drive og meningskapning som er indre styrt og organisk i den unge voksne.

Kiska debuterer i år med romanutgivelse i Frankrike og har etter egenpublisering av kunstfotoboken Outlandish/ROOM i 2014 fått stadig mer oppmerksomhet for sitt egenartede fotografiske uttrykk. Aktuell som utstiller på Høstutstillingen 2017.

 

SERIE D-FORMATERING

Serien D-formatering tematiserer debatten omkring voksensamfunnets dominans og devaluering av barnets egenverdi. Serien peker på en hierarkisk, patriarkalsk definisjon av det unike og avvikende som sosial deformering. Det overdimensjonerte og symboltunge i bildene henstiller mot konformitet som et slags dehumaniserende feilsøkingssystem for sosial kontroll.

Formatering som et lagringmedium handler om å fylle det med et tomt filsystem. Alt som tidligere var lagret på lagringsmediet blir da borte. Gjennom tittelen protesterer Kiskas bilder mot allmennhetens uniformering i modellering av trygghet og orden. I naturelementer, pubertetens overskridende virkelighet og fargespekteret ligger et hint om en løsning på det økende meningstapet i dagens samfunn. Skjønnheten i det sårbare og vare i det oppvoksende individ fremhever en tilgang på det organiske, innenifrastyrte mestringsapparatet Kiska mener er uerstattelig som kilde til tilpasning og mestring av livets eksistensielle utfordringer.

 

Piotr Urbaniak

Urbaniak is an artist of Homosurrealism, a new direction in art. Born in Warsaw, the capital city of Poland, he left his country at an early age and moved to West Berlin, where he still lives today. The atmosphere in this extraordinary city and its inhabitants were the inspiration for his first sketches. There he met the Avant-garde artists of the time “The New Wild”. The Artist lived for a long time in the studio of Rainer Fetting in West Berlin, where he quickly developed his own art direction and in the end established his own painting style. Urbaniak is a gifted draftsman who pursues a minimalistic line language which is brought forth in the subtle expression of the pencil. His line drawings are complicated, fast and completed very quickly. They are a sketch of history. The artist observes his surroundings and captures their aesthetic beauty with his pen. Again and again his hand is called to the paper, almost always in a sketch pad small enough to keep with you. Diaries, which become a documentation of the time, emerge from these stories. Urbaniak fights with his art for freedom of expression, sexual obsession. His paintings manifest the human rights and pave the way for emancipation and equality in the multicultural society of today. The theme of work pervades the modern world, especially contemporary gay life. The pictures show not only the physicality, but also the urges in the souls of the models he illustrates. The emotions, survival and phases of sexual ecstasy are reflected in his painted subjects. The modality of his painted art landscapes is a powerful energy, but Urbaniak does not criticize or cross the line to pornography. His drawing are more like playing cards where you can locate emotionality, tracing the subtle arrangements of colour, shadows of figures, often jokingly, sometimes forcefully, and relentlessly frame the mirror of the zeitgeist. Maybe it’s a type of calligraphy that we have heard of, but not yet seen. The works shown in the exhibition in Norway will present a tablature of grotesque poetry. The artworks symbolize the small altars of life from the underworld. They radiate a positive energy and spread an optimistic vision, as if the painted scenes were filmed. This is a theatrical performance, and the images themselves could diagnose a long procession of esoteric experiences of our lives.

 

 

Linnea Syversen

Linnea Syversen (1986) er utdannet fotograf ved Bilder Nordic school of photography (2010-2012) og jobber nå som freelance fotograf med base i Oslo.

Hun tar oppdrag innen portrett, mote og musikk ved siden av å gjøre personlige prosjekter.

Linnea inspireres av naturen og mennesker sin syklus gjennom livet, fra fødsel til død. Til utstillingen stiller Linnea ut fine art bilder fra serien «An Ending, A Beginning». Bildene er fotografert i kaldeste januar på Hvaler i Østfold hvor Linnea har mange varme barndomsminner fra.