Meld inn arrangement

Alle innsendte bidrag, både tekst og bilde, vil gjennomgås og redigeres for å sikre helhet i programmet.

Bidrag som strider mot Oslo Pride sitt formål eller verdigrunnlag vil ikke publiseres.

Ditt arrangement vil være med som en del av Oslo Pride sitt program på oslopride.no. Ønsker du å vurderes for det trykte programmet, send en e-post til [email protected]

Beskrivelse av arrangementet. Vær så kortfattet som mulig.

Er arrangementet døvetolket?

Er arrangementet tilpasset universell utforming?

Dersom du har et offisiellt facebook event for arrangementet, lim inn her.

Arrangementets offisielle hjemmeside (for mer informasjon)

Er arrangementet gratis?

Inngangspris (i NOK)

Navn på kontaktperson